Credo

Het fundament van onze samenwerking is dat alles wat wij ondernemen goed is niet alleen voor onszelf en voor de tuin maar voor iedereen. Dit is het principe van de ecologische wederkerigheid, ook wel all-win genoemd.

Op deze wijze leve(re)n wij onze bijdrage aan het geheel. Pijlers onder Pluk&Plenty zijn: in harmonie met de natuur, het delen van overvloed, dienstbaar aan het groter geheel.

NB: De natuur verdient geen geld. Dus is er niemand die het voor haar opneemt. Pluk&Plenty ziet zichzelf als vertegenwoordiger van de natuur en wil bijdragen aan wat goed voor mensen is.